Werkwijze, Tarieven en Vergoeding

Als je klachten ervaart kun je in overleg met jouw huisarts bespreken of een verwijzing noodzakelijk is. De huisarts schat de ernst van jouw klachten en adviseert jou over vervolgstappen.

Indien de huisarts besluit dat er een verwijzing voor verzekerde zorg (GGZ) volgt, is daar een verwijsbrief voor nodig. Met deze verwijzing kun je je aanmelden via het contactformulier of de huisarts stuurt de verwijzing digitaal door via Zorgdomein. Wij streven ernaar binnen zeven dagen contact op te nemen voor een telefonisch aanmeldgesprek. Vanaf dit moment zullen wij zoveel mogelijk trachten het traject samen met jou vorm te geven. Tijdens deze kennismaking bespreken we jouw zorgvraag en geven wij aan of we jou met deze vraag kunnen helpen.
Als we tijdens de telefonische kennismaking constateren dat wij jou kunnen helpen, wordt er een intakegesprek gepland.  Daarna wordt de behandeling ingepland.
Mochten wij je niet kunnen helpen zullen wij dat niet alleen aan jou terugkoppelen maar ook aan jouw huisarts en zover mogelijk meedenken naar een wel passende plek.

Het is kan ook zo zijn, dat je hulpvraag niet past binnen de GGZ en dat een coachingstraject geïndiceerd is. 

Vergoeding
De individuele behandelingen vallen onder de basisverzekering en worden vergoed door jouw zorgverzekeraar. Familiepraktijk Roeten heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars, Zilveren Kruis, Menzis, Zorg en Zekerheid en DSW. Met de andere verzekeraars is geen contract. Indien je daar verzekerd bent is het goed om vooraf jouw polis te controleren. Indien je niet jouw eigen zorgverlener mag kiezen, vergoedt de zorgverzekeraar vaak niet het gehele bedrag. Ook kan het zo zijn dat je van te voren toestemming moet hebben van de zorgverzekeraar voordat de behandeling mag starten. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk rekening te houden met het eigen risico, dit geldt voor alle cliënten.

Voorwaarden vergoeding
De NZA heeft een aantal regels opgesteld waaraan de zorg moet voldoen om in aanmerking te komen tot een vergoeding, te weten:
• er moet een geldige verwijsbrief zijn,
• er moet sprake zijn van een vergoede diagnose (DSM 5 classificatie),

Let op: relatieproblemen en dus partner relatietherapie vallen niet onder vergoede zorg. Dit geldt eveneens voor lichte aanpassingsklachten en werk-gerelateerde klachten.

Tarieven

Individuele behandelingen 18 jaar en ouder
De tarieven die worden gerekend zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De hoogte van het tarief is afhankelijk van diverse factoren zoals het beroep van de behandelaar, de duur van het consult, het type consult (diagnostiek of behandeling) en de setting (welk type behandelaar is allemaal betrokken bij een traject). De vastgestelde tarieven zijn te vinden via een GGZ tool-tarieven zoeker.
In de praktijk worden doorgaans de volgende tarieven gebruikt:

  • Intake/ diagnostiek (60 min)       173,40 euro
  • Behandeling (60 min)                      152,50 euro

Indien er geen sprake is van een diagnose en je wilt wel in behandeling komen, dan kan dat ook. Er is dan sprake van een OVP-consult (overig product consult) waarbij er een tarief van 112 euro per uur gehanteerd wordt. Dit geldt zowel voor de directe als de indirecte tijd.
Ook dit tarief is gebaseerd op de tarieven vastgesteld door de NZA. Mocht een consult langer duren dan zal het tarief naar rato aangepast worden.

Systeemtherapie en relatietherapie
Wanneer we aan de slag gaan met het gehele gezin of met een echt-(paar), valt dit niet onder de vergoede zorg. De volgende tarieven zijn dan van toepassing.

  • consult 60 minuten: 100 euro
  • consult 90 minuten: 150 euro

Supervisie
Bij Familiepraktijk Roeten kun je terecht voor supervisie in het kader van de opleiding tot GZ psycholoog, in het kader van de (her-)registratie SKJ en de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD).

• Individuele sessie 45 min (directe tijd) en 15 min (indirecte tijd): 110 euro

• Groepssupervisie 90 min: 80 euro per persoon

Avond-weekendtoeslag:
Het is mogelijk om in overleg consulten te plannen in de avond of in het weekend. Er geldt dan een toeslag van 25 euro per consult.

Verhindering/ No show

Het kan natuurlijk voor komen dat de geplande afspraak toch niet goed uitkomt. Als je langer dan 48 uur van te voren de afspraak afzegt zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Indien je binnen 48 uur van te voren afzegt wordt de helft van het consult in rekening gebracht. Als je niet afzegt en niet verschijnt wordt het gehele consult in rekening gebracht. 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info